News

Abraservice Polska - Prezentacja techniczna

Firma Abraservice Polska zorganizowała prezentację techniczną w ZUOK Lech Białystok dla wiodących firm z sektora rolniczego i komunalnego oraz energetyki i utylizacji śmieci. W trakcie prezentacji produkt manager Abraservice przedstawił niesamowite własności stali Creusabro oraz ich przewagę nad konwencjonalnymi stalami trudnościeralnymi. Inżynierowie z działu konstrukcyjnego i rozwoju produktu z firm Metal Fach, Pronar, Remex, Samasz i ZUOK Lech Białystok byli bardzo zainteresowani stalami Creusabro co zaowocowało dużą ilością pytań i interesującą dyskusją. Czekamy na przyszłe spotkania w poszczególnych firmach i rozwojowe projekty z zastosowaniem stali Creusabro.

Creusabro to stale trudnościeralne do pracy w podwyższonych temperaturach z dodatkowym efektem utwardzenia powierzchni. Dzięki wysokiej początkowej twardości i efektowi TRIP stale Creusabro zapewniają niepowtarzalny pakiet własności odporności na ścieranie, co pozwala na wydłużenie czasu pracy elementów narażonych na ścieranie o 30 – 50% w porównaniu z konwencjonalnymi stalami trudnościeralnymi.