News

Abraservice Polska - Prezentacja techniczna

Firma Abraservice Polska zorganizowała prezentację techniczną w ZUOK Lech Białystok dla wiodących firm z sektora rolniczego i komunalnego oraz energetyki i utylizacji śmieci. W trakcie prezentacji produkt manager Abraservice przedstawił niesamowite własności stali Creusabro oraz ich przewagę nad konwencjonalnymi stalami trudnościeralnymi. Inżynierowie z działu konstrukcyjnego i rozwoju produktu z firm Metal Fach, Pronar, Remex, Samasz i ZUOK Lech Białystok byli bardzo zainteresowani stalami Creusabro co zaowocowało dużą ilością pytań i interesującą dyskusją. Czekamy na przyszłe spotkania w poszczególnych firmach i rozwojowe projekty z zastosowaniem stali Creusabro.

Creusabro to stale trudnościeralne do pracy w podwyższonych temperaturach z dodatkowym efektem utwardzenia powierzchni. Dzięki wysokiej początkowej twardości i efektowi TRIP stale Creusabro zapewniają niepowtarzalny pakiet własności odporności na ścieranie, co pozwala na wydłużenie czasu pracy elementów narażonych na ścieranie o 30 – 50% w porównaniu z konwencjonalnymi stalami trudnościeralnymi.

Creusabro technical presentation in Poland

Abraservice Polska organized a technical presentation in ZUOK Białystok aimed at leading companies in agriculture and municipal sectors as well as energy and waste disposal plants.

The Abraservice product manager presented the outstanding properties of Creusabro steels as well as its advantages over conventional wear resistant steels. Mechanical and R&D engineers from Metal Fach, Pronar, Remex, Samasz and ZUOK Białystok brought a lot of questions regarding the Creusabro steels, leading a to very technical and enriching discussion.

We are looking forward for further meetings and development projects with Creusabro steels applications.

Creusabro are wear and heat resistant steels with additional surface work hardening effect. Thanks to initial high hardness and TRIP effect, Creusabro steels provide the ultimate package of wear resistant properties which allows to increase work time of wear parts by 30 – 50% in comparison with conventional wear resistant steels.

For more technical informations about the Creusabro products, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Crusher liner plates by Abraservice UK

Crusher liner plates produced from 75mm thick ROC 500 c/w deep M24 CSK holes.

Heavy liner plates by Abraservice UK

Another large batch of heavy liner plates produced in house by Abraservice UK (CREUSABRO ® 8000) .

Another large batch of heavy liner plates produced in house by Abraservice UK.

Another large batch of heavy liner plates produced in house by Abraservice UK.

Another large batch of heavy liner plates produced in house by Abraservice UK.

Another large batch of heavy liner plates produced in house by Abraservice UK.

Abraservice International welcomes Tira Austenite in France

Abraservice International was glad to welcome Tira Austenite in France, last November. Tira Austenite is a manufacturing company operating in Indonesia and a close partner of Abraservice International in the area. Abraservice supplies Tire Austenite with CREUSABRO®4800 and CREUSABRO®8000 products.

The team of Stéphanie Michaut (Abraservice International Manager) presented to Mr Selo Winardi (President of TA) and his delegation the facilities in Saint-Marcel and the processing capabilities, strengthening the relationships between the two companies.